Bầu kẹp dao phay kiểu HSK bao gồm các mã HSK-A63-ER16-100, HSK-A63-ER16-150, HSK-A63-ER20-100, HSK-A63-ER20-150, HSK-A63-ER25-100, HSK-A63-ER25-150, HSK-A63-ER32-100, HSK-A63-ER32-150, HSK-A63-ER32-100, HSK-A63-ER32-150, HSK-A63-ER40-100, HSK-A63-ER40-150, HSK-A100-ER16-100, HSK-A100-ER16-150, HSK-A100-ER20-100, HSK-A100-ER20-150, HSK-A100-ER25-100, HSK-A100-ER25-150, HSK-A100-ER32-100, HSK-A100-ER32-150, HSK-A100-ER40-100, HSK-A100-ER40-150

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Mã: HSK-A63-ER16-100->HSK-A100-ER40-150 Danh mục: ,