Panme đo ngoài kiểu loại điện tử Mitutoyo được thiết kế với độ chính xác đo cực cao, sản phẩm được nhập khẩu từ hãng, cam kết bảo hảnh 12 tháng