Panme đo ngoài hãng Mitutoyo có rất nhiều mẫu mã như panme cơ khí, panme điện tử, panme nhiều đầu đo tất cả đều được cam kết bảo hảnh 12 tháng