Thiết bị chuyên dụng để kẹp và kéo pallet từ xe xuống hoặc kéo di chuyển