Tời quay tay, tời điện là thiết bị dùng để cẩu kéo các vật nặng lên và xuống một cách đơn giản thuận tiện

0985837933
challenges-icon chat-active-icon