Tủ dụng cụ, hộp dụng cụ đa năng chứa rất nhiều sản phẩm như cờ lê, mỏ lết, đầu khẩu với đầy đủ các chi tiết bên trong