Bầu kẹp khóa CAT-SL bao gồm các mã CAT40-SL08-2.50″, CAT40-SL10-2.50″, CAT40-SL12-2.62″, CAT40-SL16-2.75″, CAT40-SL20-3.50″, CAT40-SL25-4.00″,
CAT40-SL32-4.00″, CAT50-SL08-2.50″, CAT50-SL10-2.50″, CAT50-SL12-2.62″, CAT50-SL16-2.75″, CAT50-SL20-3.50″,
CAT50-SL25-4.00″, CAT50-SL32-4.00″, CAT50-SL40-4.70″

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Mã: CAT40-SL08-2.50"->CAT50-SL40-4.70" Danh mục: ,